نمایشگاه-

  بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفـت ، گـاز ، پالایش و پتروشیـمی 11 الی 14 اردیبهشت 1398 سالن 35 – غـرفـه 1872

  شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی جهت بازدید از غرفه این شرکت در واقع محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دعوت به عمل می آورد. «حضور شما باعث خرسندی ماست.»

  نمایشگاه----

  شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اهواز واقع در محل نمایشگاه های بین المللی خوزستان جنب درب ورودی ۲ دعوت به عمل می آورد.
  حضور شما باعث خرسندی ماست.

  -تهران-دلیک

  یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت گاز پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه _ زمان: 1 الی 4 دی ماه 1398_ انتهای سالن 1

  شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی جهت بازدید از غرفه این شرکت واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی عسلویه دعوت به عمل می آورد.

  نمایشگاه--copy

  نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اهـواز 1398 زمان: 3 الی 6 آذرماه 1398 سالن خلیج فارس – غرفه 202

  شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی جهت بازدید از غرفه این شرکت واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان دعوت به عمل می آورد.

  نمایشگاه-2

  شرکت تهران دلیک از شما سروران گرامی جهت بازدید از غرفه: 37-E36  در (دهمین دوره نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه) 14 لغایت17 بهمن ماه 1397 – مرکز همایش و نمایشگاه بین المللی پارس عسلویه –   دعوت به عمل می آورد. «حضور شما باعث خرسندی ماست.»