Max. Temperature: 400 ˚C

  Max. Pressure: 250 barg

  Accessories:

  Drain/vent cocks, external heating or cooling, non-frosting block, graduated scale, illuminator, mica shield

  لول گیج های Bi-color نوعی از سطح سنج های شیشه ای Transparent هستند که با استفاده از یک Illuminator مخصوص که در پشت سایت گلاس قرار می­گیرد، یک سیستم نور دو رنگ ایجاد می­کند و محیط حاوی سیال مایع و هوا یا بخار را با دو رنگ قرمز و سبز متمایز می­سازد.

  رنگ قرمز نشان دهنده بخار یا هوا

  رنگ سبز نشان دهنده مایع

  Transparent-Bicolor Technecal Data Sheet