جنس رنگ لول گیج


جنس رنگ لول گیج های مگنتیکی تهران دلیک می تواند. از انواع مختلفی باشد. که یکی از مهم ترین آن ها رنگ اپوکسی است.

از رنگ اپوکسی می توان به عنوان رنگ مخصوص فلزات استفاده کرد. که در انواع مختلف سیستم های پوششی. برای حفاظت از بدنه لول گیج های مغناطیسی مورد استفاده هستند.

رنگ اپوکسی به عنوان رنگ مخصوص فلزات است .

برای تمامی سازهای فلزی که در معرض گاز و مواد شیمیایی خورنده وجود دارند. کاربردی داشته و مورد استفاده قرار می گیرد.

در رنگ اپوکسی به عنوان رنگ مخصوص فلزات رزین پایه که به کار رفته است.

از نوع اپوکسی پلی آمید می باشد.

خوردگی در لول گیج های مغناطیسی

در لول گیج هایی که شرایط محیطی باعث ایجاد خوردگی. از طریق واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین فلز و محیط رخ میدهد.

از رنگ لول گیج استفاده می شود.

یکی از انواع بهترین رنگ به عنوان رنگ لول گیج، رنگ اپوکسی می‌باشد.

مقاومت بسیار بالایی نسبت به مواد شیمیایی دارد.

همچنین توان حرارتی بسیار بالایی نیز دارد. تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد می تواند از خود مقاومت بسیار مناسبی نشان دهد.

پدیده خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد شامل:

  • فلزات
  • سرامیکها
  • پلیمرها
  •  کامپوزیت ها
  • محصولات سیمانی اتفاق می افتد.

اما وقوع آن در فلزات آنقدر شایع و فراگیر بوده و اثرات مخربی بجای می گذارد.

هرگاه صحبت از خوردگی به میان می آید. ناخودآگاه خوردگی یک فلز به ذهن می رسد.

رنگ‌ های مقاوم در برابر خوردگی از فلزات در برابر تخریب ناشی از رطوبت، مه نمکی، اکسایش یا قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی صنعتی محافظت می‌کنند.

پوشش ضد خوردگی محافظت مازادی از سطح لول گیج به عمل‌آورده است.

و به‌ عنوان یک مانع از تماس عوامل خورنده با لول گیج جلوگیری می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از لول گیج های ساخت تهران دلیک  کلیک فرمایید.

لول گیج