نحوه عملکرد لول گیج مغناطیسی (مگنتیک لول گیج)


روش کار مگنتیک لول گیج بر اساس قانون همترازی مایعات  است.

مگنتیک لول گیج های تهران دلیک به وسیله ی فلنج به مخزن مایع متصل می گردد. که نحوه ی اتصال بر اساس ناحیه نازل های مربوطه به صورت عمودی بر روی مخازن نصب می گردد.

مایع از طریق نازل ها وارد لول گیج میشه میشود. و براساس قانون هم ترازی مایعات همزمان با پرشدن مایع مخزن در لول گیج هم هدایت میشود.

فلوتر تعبیه شده توسط شرکت تهران دلیک( آلنیکو 9 با تحمل حرارت تا 500 درجه سانتی گراد )است. که بر اساس دانسیته مایع طراحی گشته و بر روی مایع شناور میگردد.

همزمان با تغییر سطح مایع در مخزن فلوتر نیز به حرکت در نیاید. با روبروی هم قرار گرفتن اهنربای فلوتر و اهنربای فلپر ها، کوپل مغناطیسی حاصل میگردد. و فلپر ها 180 درجه به چرخش در میاید. تغییر رنگ می دهند.این تغییر رنگ سطح مایع رو نشان میدهد.

روش کار مگنتیک لول گیج

بر روی لول گیج های مگنتیکی تهران دلیک سوییچ و ترنسمیتر های ضد انفجار به راحتی قابل نصب میباشد.

روش کار مگنتیک لول ترنسمیتر و مگنتیک لول سوییچ نیز به راحتی لول گیج است.

که بوسیله سنسورهای آهن ربایی یا مگنتی می توانند فرمان های لازم را توسط پانل الکتریکی مربوطه مستقیما به تابلوهای اصلی برق ارسال نمایند.

بدین طریق با Start  و Stop کردن الکترو پمپ های تغذیه مخازن، سطح مایع را در ارتفاع موردنظر کنترل نمود.

با نصب لول تــرانسمیتر مغناطیسی LTتهران دلیک  بر روی لول گیج مغناطیسی تهران دلیک.

می توان با ارسال

  • جریان خروجی  20…4 میلی آمپر
  • خروجی 0 تا 10 ولت
  • یا خروجی HART

به سیستم های PLC یا مانیتورینگ در محل های جداگانه ای سطح سیال را کنترل نمود.

با کلیک بر روی تصویر با لول گیج های تهران دلیک بیشتر آشنا شوید.