بدین وسیله از شما سروران گرامی دعوت به عمل می آید تا بدین وسیله از غرفه شرکت مهندسی تهران دلیک در سیزدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی بازدید به عمل فرمایید.

نمایشگاه عسلویه