شرکت تهران دلیک توانایی ساخت فلوتر جایگزین با برندهای خارجی را دارد.

فلوترهای ساخت این شرکت جایگزین برندهایی از قبیل Bonetti، Officine orobiche، Samil، Colima و… شده است.

یعنی این فلوترها به عنوان Spare طراحی می گردند.

در اثر خرابی فلوتر، نیازی به تعویض کامل گیج نمی باشد.

یک فلوتر جایگزین فلوتر قبلی دستگاه می شود و گیج مجددا وارد پروسه می شود.

مطابق اطلاعات دستگاه موجود و شرایط پروسس آنها، فلوتر مورد نیاز دستگاه ساخته می شود.

بعد از جایگزین کردن فلوترها نیز، بدون هیچ مشکلی دستگاه به کار خود ادامه داده و فلوتر جایگزین با برندهای خارجی با گیج مطابقت کامل خواهد داشت.

مگنت موجود در فلوترهای تهران دلیک، کاملا به لحاظ مغناطیسی کوپل می گردد.

به راحتی ایندیکیتور در اثر حرکت فلوتر، میزان سطح مایع را نمایش می دهد.

لول گیج مغناطیسی با میدان مغناطیسی ایجاد شده در آهنرباهای فلوتر کار می کند.

با بالا و پایین رفتن فلوتر روی سطح مایع، فلپرها نیز می چرخند.

فلوتری که دقیقا مطابق با دانسیته مایع موجود در مخزن طراحی شود، بدون غرق شدن روی مایع شناور می ماند.

فلوترها برای مایعات از دانسیته 0.35 تا دانسیته 1.8 می توانند طراحی شوند.

جنس فلوترها نیز مابق با شرایط انتخاب می شوند.

متریال می تواند SS316، SS316L، SS304، SS304L، Titanium، PVC و … انتخاب گردند.

همچنین، فلوتر جایگزین با برندهای خارجی نیز، شامل گارانتی می شود.

در صورت بروز هر گونه اشکال در کار فلوتر، دستگاه شامل گارانتی می­شود.

شرکت تهران دلیک، فلوترها را تصحیح و به کارفرمای محترم تحویل می نماید.

فلوتر مورد نظر، مطابق شرایط طراحی می­شود.

دقیقاً مطابق با دما، فشار، دانسیته، شرایط پروسس و … طراحی صورت می پذیرد.

بعد از تایید توسط کارفرما، فلوتر مورد نظر ساخته و تحویل می گردد.