لول سوئیچ ها

لول سوئیچ ها ، دستگاهی برای هشدار هستند که وقتی سطح مایع درون مخزن از یک مقدار مشخصی بیشتر شود، سوئیچ یک آلارم یا هشدار می دهد.

به این روش از بالا رفتن سطح سیال جلوگیری می کند.

اهمیت نصب لول سوئیچ ها

بالا رفتن سطح سیال منجر به سرریز شدن از درون مخزن می گردد.

سرریز شدن ممکن است منجر به صدمات زیادی گردد. از جمله، مقداری از سیال هدر می رود. به علاوه ممکن است بر اثر خواص مایع، مثلا مایعات خورنده، به افراد حاضر و به محیط آسیب برسد.

علاوه بر این در بسیاری از دستگاه ها سطح مایع نباید از حد مشخصی کمتر شود.

در اثر کاهش سطح مایع، به دستگاه ها صدمات جبران ناپذیری وارد می شود.

از این رو هم بالا بودن سطح مایع و هم پایین بودن سطح مایع نیاز به هشدار دارد

در واقع لول سوئیچ ها، همانند لول گیج ها، بدون نیاز به حضور کاربر و بررسی میدان سطح مایع درون مخزن، میزان سطح را اندازه می گیرند.

دسته بندی لول سوئیچ

لول سوئیچ ها در سه حالت بر یک مخزن نصب می شود.

در حالت اول سوییچ بر روی گیج نصب شده و فلوتر گیج با لول سوییچ مغناطیسی کوپل می شود. بر روی هر گیج می توان به تعداد دلخواه در سوییچ پوینت های مختلف، لول سوییچ نصب کرد. (مانند LS/MS)

در واقع در این حالت که چند سوییچ نصب شود، کاربر از رسیدن سطح مایع به چند نقطه مشخص مطلع می شود.

سوییچ می تواند در نقطه مشخصی جریان را قطع یا وصل نماید.

در حالت دوم سوییچ به تنهایی داری یک چیمبر می باشد. این چیمبر بر روی مخزن اصلی سیال نصب شده و الزامی به وجود گیج نمی باشد. (مانند LLS73)

این نوع لول سوییچ ها می تواند شبیه به یک گیج بر مخزن نصب شود.

در این حالت نیز می توان چند سوییچ بر روی چیمبر برای نقاط مختلف نصب کرد.

در حالت سوم سوییچ مستقیما بر روی مخزن نصب می شود. در این حالت نه الزامی بر حضور گیج بوده و نه نیازی به وجود چیمبر برای سوییچ می باشد. (مانند LLS16 و LLS14)

دستگاه یک یا چند فلوتر دارد. فلوتر متناسب با دانسیته مایع طراحی می شود.

با بالا و پایین رفتن سطح سیال، فلوتر لول سوئیچ ها نیز به طور پیوسته متناسب با آن حرکت می کند.

به این صورت سطح مایع کنترل می شود و عملیات مورد نیاز مثل آلارم دادن یا قطع و وصل جریان، در سطح مشخص انجام می گردد.