از لول گیج مغناطیسی مخازن با مایعات دمای پایین با عنوان لول گیج cold یاد  می شوند.

این لول گیج­ها قابلیت تحمل دماهای منفی را دارند.

وقتی دمای سیال مخزن خیلی پایین باشد به لول گیج آسیب می رساند.

مخازن کرایوژنیک و لول گیج cold

این مخازن، جهت ذخیره گازهایی چون O، N، Ar، He، CO2،و H، که در آزمایشگاه ها و یا صنایع استفاده می شوند، به کار می‌روند.

از این مخازن برای نگهداری گازها در دمای طراحی ۵۰ تا ۱۹۶- درجه سانتی گراد استفاده می شوند.

کاربرد این مخازن، نگهداری از گازها به صورت مایعات سرد  می باشد.

برای اندازه گیری سطح مایع این مخازن از لول گیج استفاده می شود.

لول گیج های تهران دلیک قابلیت تحمل تا دمای 200 درجه زیر صفر دارد.

عایق لول گیج cold

در این صورت لول گیج ها برای تحمل این دما، باید عایق شوند.

اگر دارای عایق نباشند، رطوبت محیط اطراف، بر روی بدنه لول گیج می نشیند.

قطرات در اثر سرما برفک خواهد زد.

در اثر زمان، این لایه یخ ضخیم خواهد شد.

در این دمای سرد، دیدن سیال برای اپراتور در این شرایط، وجود نخواهد داشت.

علاوه بر مایعات سرد، در محیط  سردسیر نیز می توان برای جلوگیری از یخ زدگی خارجی گیج استفاده کرد.

با توجه به این شرایط، تهران دلیک می تواند لول گیج برای مخازنی با سیال سرد طراحی و تولید نماید.

مراحل ساخت لول گیج cold

ابتدا لول گیج cold مطابق با شرایط ساخته می شود.

متریال مورد استفاده جهت ساخت گیج، دقیقا مطابق با شرایط مخزن و سیال انتخاب می شود.

بعد از ساخت، لول گیج مورد نظر، باید عایق شود.

تمامی لول گیج عایق می شود.

در این صورت لول گیج از یخ زدگی محافظت می شود.

به همین دلیل لول گیج cold تهران دلیک مناسب برای استفاده در مخازن سرد می باشد.

سطح مایعات سرد بدون یخ زدگی اندازه گیری و قابل رویت می شود.

این مخازن در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها وجود دارند.

مثلا در پالایشگاه ها گاز مایع به عنوان محصول خروجی پالایشگاه و محصول آنها در مخازن سرد نگهداری می شوند.

حتی حمل و نقل آنها نیز در مخازن Cold صورت می گیرد.