لول گیج مغناطیسی و شیشه ایکاربرد لول گیج

کاربرد لول گیج  این ابزار جهت اندازه گیری سطح مایعات است.

موارد استفاده آن  در مخازنی که قابل رویت نیستند و  نمی توان میزان سیال را مشاهده کرد.

این در حالی است که در مخازن شیشه ای می توان سطح سیال  را رویت کرد.

ولی همه مخزان قابل مشاهده نیستند.

به علاوه، مخازنی که خیلی بلند هستند در دسترس نیستند.

جهت اندازه گیری سطح از لول گیج استفاده می شود.

لول گیج روی مخزن نصب می شود.

و بدون نیاز به دسترسی به داخل مخزن، یا ارتفاع خیلی زیاد اندازه گیری انجام می شود.

این گیج از یک مخزن و یک فلوتر (فلوت) تشکیل می شود.

گیج توسط فلنج به مخزن وصل شده و مایع وارد مخزن لول گیج می شود.

فلوتر (float ) روی سطح مایع حرکت می کند.

ایندیکیتور روی لول گیج، وظیفه نمایش سطح را دارد.

مجموعه ایندیکیتور از یک خط کش و تعدادی فلپر تشکیل شده است.

فلپرها با حرکت فلوت حرکت می کنند.

با چرخش فلپرها سطح مایع نشان داده می شود.

آپشن ها جهت کاربرد لول گیج

حال اگر روی لول گیج سوییچ و ترنسمیتر نیز نصب شود، خروجی می دهد.

کاربرد لول گیج با سوییچ و ترنسمیتر به شرح زیر می باشد:

هر نقطه ای که لول سوییچ نصب شود آلارم می دهد.

به این صورت که با رسیدن مایع به آن نقطه سوییچ یک خروجی می دهد.

لازم به ذکر است که سوییچ ها فلوت تایپ (فلوتری) هستند.

ترنسمیترها نیز روی لول گیج به عنوان ملحقات نصب می شوند.

با حرکت سیال خروجی می دهد.

روی لول گیج ملحقاتی مانند سوییچ و ترنسمیتر نصب می شوند.

تعداد سوییچ ها به دلخواه یا کاربرد می باشد. و می توانند در هر نقطه ای از لول گیج فلوت تایپ نصب شوند.

نقاط به عنوان سوییچ پوینت یاد می شود.

طراحی سوییچ پوینت ها بر اساس نیاز کارفرما می باشد.

ولی ترنسمیتر فقط یک عدد روی هر لول گیج نصب می شود.

آپشن ضد انفجار

به علاوه، کاربرد لول گیج با سوییچ ضد انفجار و ترنسمیتر ضد انفجار نیز جز ملحقات هستند.

سوییچ و ترنسمیتر EX، در مناطق مستعد خطر استفاده می شود که نوع این مناطق تعیین کننده نوع سوییچ و ترنسمیتر EX می باشد.