بدین وسیله شرکت تهران دلیک از شما سروزان گراممی دعوت میکند تا از غرفه تهران دلیک در یازدهمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی بازدید به عمل فرمایید.

زمان :

۲۴ـ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸

شماره غرفه :

C14-C28-C27