تفاوت بین گیج شیشه ای ترنسپرنت و رفلکس

گیج ترنسپرنت

گیج های سطح مایع ترنسپرنت که برای طیف وسیعی از کاربردهای دما و فشار بالا طراحی و در شرکت تهران دلیک ساخته می شوند. گیج های ترنسپرنت ما برای مشاهده سطح مایعات ضد خوردگی و رنگی استفاده می شود. این نوع از دو تکه شیشه های گیج تخت استفاده می شود. که در جلو و عقب آن با یک روکش سنج محصور شده است. در جایی که دمای بالا و خوردگی ممکن است رخ دهد، می توان آن را با محافظ میکا پوشانده تا از خوردگی آن جلوگیری شود. ترجیحاً انواعی برای مخازن مخزنی استفاده می شود، که نیاز به طول قابل رویت نسبتاً طولانی دارند. لول گیج ترنسپرنت با واشر، [میکا شیلد]، شیشه شفاف، واشر بالشتک و پوشش سنج روی بدنه توسط پیچ‌ برای تمام سری‌های STG مونتاژ می‌شود.

تفاوت بین سطح سنج شیشه ای رفلکس و ترنسپرنت

سطح سنج رفلکس از یک شیار منشوری به عنوان وسیله ای برای انعکاس نور در صورت وجود مایع پر شده در محفظه استفاده می کند. در حالی که سطح سنج ترنسپرنت به سادگی سطح مایع واقعی را از طریق شیشه صاف نشان می دهد. هر دوی آنها به طور گسترده در پروژه‌های نفت و گاز دریایی استفاده می‌شوند. اما کدام یک را برای چه کاربرد خاصی استفاده کنیم و چه تفاوت بین گیج شیشه ای ترنسپرنت و رفلکس وجود دارد؟ به طور کلی، بهتر است برای انتخاب پیش فرض از گیج ترنسپرنت اضافه شود. این به این دلیل است که یک سطح سنج ترنسپرنت می تواند همان کاری را انجام دهد که سطح سنج رفلکس انجام می دهد اما برعکس آنامکان پذیر نیست. سطح سنج ترنسپرنت به بهترین وجه در کاربرد مایعات interface و همچنین مایعی که بی رنگ نیستند استفاده می شود. اگر مایع ما بی رنگ است، توصیه به استفاده از لول گیج شیشه ای رفلکس است تا نور را منعکس کند . در حالی که اگر روی مایع کثیف استفاده شود، نور به عقب منعکس می شود و به راحتی نمی توان سطح مایع را مشاهده کرد. سطح سنج نوع رفلکس همچنین نمی تواند در مایعات interface مورد استفاده قرار گیرد. زیرا نمی تواند به وضوح دو مایع مختلف را تشخیص دهد (وقتی مایع محفظه را پر می کند فقط به تیره تغییر می کند). لول گیج ترنسپرنت در مایعاتی مانند گازوئیل + سطح آب، تخلیه فرآیند + آب و غیره استفاده می شود. لول گیج رفلکس در مایعاتی  مانند MEG (مونو اتیلن گلیکول)، سطح آب و غیره استفاده می شود.