منابع

+
سابقه فعالیت
سال گارانتی
سال خدمات پس ازفروش
+
ارائه محصولات متنوع

گواهینامه های شرکت تهران دلیک

ATEX
ATEX
IECEX
ATEX

رضایتمندی شرکت تهران دلیک

شرکت طراحی و مهندسی مسیر سبز دلتا
تولیدبرق شهید محمد منتظری
سی و نهمین همایش ملی نیروگاه های کشور
نوزدهمین نمایشگاه عسلویه
چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی
سومین همایش ملی تعامل انجمن صنفی
پتروشیمی مروارید
پتروشیمی پارس
پتروشیمی آبادان
شرکت مهندسی فرآذر آب
تولید برق زرند
نیروگاه رامین
پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس
مجتمع گاز پارس جنوبی -پالایشگاه نهم