در این بخش به بررسی تفاوت لول سوییچ و لول ترنسمیتر می پردازیم.

level switch و level transmitter   ابزارهایی جهت کنترل سطح سیال می باشند که می توانند همراه با لول گیج مغناطیسی و یا بدون آن عمل کنند.

ترنسمیتر و سوئیچ ابزار کنترل سطحی هستند که می توانند به راحتی بر روی مخازن، شناورها یا محفظه هایی که به دلیل کمبود فضا امکان نصب درون آن ها وجود ندارد استفاده گردند.

همچنین  استفاده برای سطوح مایع متلاطم مانند مخزن روغن در موتورهای بزرگ، گیربکس و.. استفاده می گردد.
برای کنترل سطح پمپ  و نظارت بر سطوح پرکننده متمایز صنایع شیمیایی، پتروشیمی، گاز طبیعی، فراساحل، کشتی سازی، ماشین سازی، تجهیزات تولید برق، نیروگاه ها
تصفیه آب فرآیندی و آب آشامیدنی استفاده می گردد.

تفاوت لول سوییچ و لول ترنسمیتر

تفاوت سوییچ و ترنسمیتر در این است که ترنسمیتر نتایج حاصل از اندازه گیری سطح مایع را روی یک Display و یا با ارسال به اتاق کنترل ارائه می دهد.

اما لول سوییچ به صورت خودکار و مستقل از اتاق کنترل عمل می کند.

اپراتور محدوده مشخصی را به عنوان Switch Point تعریف می کند.

لول سوییچ به این نقاط حساس بوده و با تغییر سطح جریان را قطع و وصل می کند.

مورد دیگر تفاوت سوییچ و  ترنسمیتر در حضور یا عدم حضور اپراتور است.

جهت عملکرد سوییچ سطح ، نیازی به حضور مستقیم اپراتور نمی باشد.

اما جهت بررسی عملکرد ترانسمیتر حضور اپراتور الزامی است.

لول سوییچ و لول ترنسمیتر

لول سوییچ:

لول سوییچ ابزاری جهت اندازه گیری  سطح سیال است که نسبت به تغییرات سیستم حساس می باشد.

تغییرات سطح سیال موجب واکنش سوییچ می شود.

در واقع سوییچ با قطع و وصل جریان سیال، اجازه نمی دهد سطح مایع از مقدار مشخصی کمتر و یا بیشتر شود.

با این روش، اطمینان خاطر جهت سلامت دستگاه کسب می شود.

لول ترنسمیتر:

ترنسمیتر سطح ابزاری جهت خروجی گرفتن از سطح اندازه گیری شده سیال می باشد.

نتایج به دست آمده از ترنسمیتر به عنوان ورودی سیستم های اتاق کنترل می باشد.