لول سوئیچ ایرانی

لول سوئیچ ایرانی ، ساخت شرکت تهران دلیک، با بالاترین کیفیت و بهترین متریال موجود، ساخته می شود.

شرکت تهران دلیک، اولین و تنها سازنده لول سوئیچ ایرانی ضد انفجار می باشد.

این سوییچ ها در انواع مختلفی ساخته و تولید می شوند.

همان طور که پیش از این اشاره کردیم، لول سوئیچ مغناطیسی نوع شناوری، نوعی سنسور سطح است که برای تشخیص سطح مایعات درون مخازن استفاده می شود.

انواع لول سوئیچ

انواع این لول سوئیچ شامل با چیمبر و بدون چیمبر می باشد.

لول سوئیچ ایرانی بدون چیمبر

انواع بدون چیمبر مستقیما بر روی گیج یا بر روی مخزن نصب می شوند که شامل دو گروه می باشند.

گروه اول

گروه اول روی گیج نصب می شوند.

فلوتر درون گیج یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که سوییچ تحت تاثیر این میدان مغناطیسی عمل می کند.

می توان بر روی گیج یک یا چند سوییچ بسته به نیاز کاربر در نقاط مختلف نصب کرد.

از طریق این سوییچ ها به اپراتور در نقطه مشخصی هشدار داده می شود که سطح مایع تا حد معینی بالا و یا پایین رفته است.

چرا که علاوه بر بالا بودن سطح و سرریز شدن مایع، پایین رفتن سطح نیز خطرناک می باشد.

گروه دوم

گروه دوم این نوع لول سوئیچ مستقیما روی مخزن نصب می شود. این دسته یا دارای یک فلوتر هستند که از طریق یک دسته کوتاه به آنها وصل شده یا شامل یک سنسور تیوب می باشد که فلوترهای دوناتی روی آن تعبیه می شوند.

لول سوئیچ ایرانی با چیمبر

این نوع لول سوییچ شبیه به یک لول گیج است.

در واقع یک چیمبر طراحی می شود که روی آن سوییچ نصب می شود.

در این نوع نیز تعداد سوییچ های نصب شده بر روی بدنه می تواند به تعداد دلخواه و در Swith Point های متفاوت باشد.