عسلویه، نفت و گاز

هفتمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی
سالن شهید تندگویان غرفه D-1