گالری تصاویر نمایشگاه

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه

۱۳۹۸

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه 

۱۳۹۶