لول گیج جایگزین

لول گیج های ساخت شرکت تهران دلیک، در صنایع زیادی به عنوان لول گیج جایگزین قرار گرفته است.

شرکت  دانش بنیان تهران دلیک با سابقه درخشان در صنایع مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و فولاد و ذوب آهن از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت مفختر است اعلام دارد که اولین مگنتیک لول گیج خود را در سال 1381 در پتروشیمی بندر امام نصب نموده است.

تا به امروز دستگاه بدون هیچ خللی در عملکرد و با وضوح کامل ایندیکیتور  در سایت پتروشیمی استفاده می شود.

برند تهران دلیک قابل رقابت با برندهای به روز جهانی است.

ما مفتخریم که بسیاری از تولیدات ما جایگزین لول گیج برندهای خارجی معتبر شده اند.

برای اطلاع بیشتر از این جایگزینی ها لیست زیر تقدیم حضور می گردد.

جایگزین شده با برند:

لول گیج

BONETTI 1دستگاه لول گیج مغناطیسی ، دما -46…120°C و فشار25 barg پلی پروپیلن جم 1396
MAGNETROL 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExi ، دما 210°C و فشار8 barg مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه اول 1397
KSR 1دستگاه لول گیج مغناطیسی پتروشیمی پردیس 1397
VALCOM 1 دستگاه لول ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExi بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1397
FOXBORO  MASONEILAN 2 دستگاه لول ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاری

LLT14،Exia  و  LLI73 with LTR16،Exia

مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه چهارم 1397،1398
BONETTI 1 دستگاه لول گیج شیشه­ ای پالایش نفت تهران 1398
FOXBORO 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی ضدانفجاری  Exd پالایش نفت تهران 1398
FISHER ROSEMOINT 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی  ضدانفجاری  Exd پالایش نفت تهران 1398
SPIRANO 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیترمغناطیسی مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه اول 1398
BONETTI 1 دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی  ضدانفجاریExd بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1398
  SAMIL 1دستگاه لول گیج،  دما -10…+100°C  و فشار7 barg پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دوم 1398
ABB   MAGNETROL      2دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExd پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه دوم 1399
BONETTI 1دستگاه لول گیج به همراه ترنسمیتر مغناطیسی ضدانفجاریExd پتروشیمی پردیس 1399
KSR 2 دستگاه لول گیج مغناطیسی،  دما +340 °C -160 & و فشار141-56 barg پتروشیمی بوشهر 1400
BONETTI 2 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه دو دستگاه  INDICATOR و دو عددFloater   ،دما °C  -10…+100، فشار  5…22  barg پلی پروپیلن جم 1400
HANKUK MIBOO CO.LTD 1 دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه سوئیچ ،  دما °C  200، فشار  5 barg مجتمع فولاد مبارکه 1400
WIKA 14 دستگاه لول گیج مغناطیسی  به همراه 7 دستگاه ترنسمیتر مغناطیسی،

دما +300 °C و فشار160 barg

شوکران چاووش 1400
اسید
KSR KUEBLER 1دستگاه مخزن HCl، دما 100°C ، فشار 2 barg پلیمر آریاساسول 1388
PHOENIX 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه سوئیچ، اسید سولفوریک، دما 70°C، فشار 2 barg پتروشیمی بندر امام خمینی، آب نیرو 1389
PHOENIX اسید فلوریک، دما 100°C، فشار 6 barg پتروشیمی جم 1391
KROHNE 1 دستگاهPTFE، NaOCl ، فشار 20 barg ، دما 250°C پتروشیمی فجر 1393
SAMIL 1دستگاه، HASTALLOY دما 150°C، فشار 6 barg پتروشیمی فن آوران 1396
OFFICINE OROBICHE 1دستگاه PVDF، دما 80°C، فشار 4 barg پتروشیمی فرسا شیمی 1396
KROHNE 2 دستگاه PTFE، دما 170°C، فشار 7 barg پتروشیمی اروند 1397
NIHON 1دستگاه لول گیج شیشه ای ، دما -10…100°C ، فشار 4 barg پتروشیمی بندر امام 1399
NIHON 6 دستگاه لول گیج شیشه­ای PTFE، ونیل کلراید VC پتروشیمی بندر امام واحد کیمیا 1398،1399
BONETTI 2 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار 2 barg پلیمر آریاساسول 1396،1398
BONETTI 1 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار 4 barg پتروشیمی جم 1398
BONETTI 2 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار2 barg پتروشیمی مروارید 1396،1398
KOBOLD 1 دستگاه PVDF به همراه 3 سوئیچ دما 100°C و فشار2 barg پتروشیمی امیرکبیر 1399
ABB 1 دستگاه PTFE دما 100°C و فشار4 barg به همراه ترنسمیتر پتروشیمی کاویان 1399
MAGNETROL 1دستگاه لول ترنسمیتر مغناظیسی ضد انفجار EXia

دماC ˚ 0…80

راوی صنعت 1400
MOBREY 1دستگاه لول گیج مغناطیسی به همراه ترنسمیتر مغناطیسی  ضدانفجاری Exi دما °C  -29…+130 ، فشار 139  barg نفت و گاز پارس 1400
FORBS MARSHAL 1دستگاه لول گیج مغناطیسی همراه با ترنسمیتر  ضدانفجاری Exi  دما °C  +290، فشار 56.1  barg پالایش گاز پارس جنوبی، پالایشگاه هفتم 1400
COLIMABONETTI 9 دستگاه ایندیکیتور نفت و گاز اروندان 1400

جایگزین شده با برند :

فلوتر

BONETTI 2 دستگاه Float   و 1 دستگاه ایندیکیتور

دما °C  -46…120، فشار  ,25  barg دانسیته :g/cm3  0.8    

پلی پروپیلن جم 1397
COLIMA 2 دستگاه Float  – Hastalloy و Titanium

دما °C  1800، فشار  ,24  barg دانسیته :g/cm3  0.599   

بهره برداری نفت و گاز اروندان 1399
SAMIL 56 دستگاه Float ، دما °C 40..185،  فشار  ,0.8311…2.0089  barg دانسیته :g/cm3  2.27…6.6  ،متریال  Hastelloy-B3، Zirconium ،Hastelloy G30، Hastelloy C276، SS316 پتروشیمی فن آوران 1399
BONETTI 23دستگاه Float   ،دما°C  90 ..190، فشار  ,4.5…105 barg دانسیته :g/cm3  0.7…0.9  ،متریال Ti Gr 2-5، SS316 پتروشیمی فن آوران 1399
BONETTI 5دستگاه Float   ،دما°C 340، فشار  ,134 barg  دانسیته :g/cm3  0.657،متریال Ti Gr 5 پتروشیمی فن آوران 1399
BONETTI 2 دستگاه Float   ،دما °C  -10…+100، فشار  ,5…22  barg دانسیته :  g/cm3 0.85 پلی پروپیلن جم 1400
OFFICINE OROBICHE 1 دستگاه Float   ،دما °C  +100، فشار      ,34  barg دانسیته :  g/cm3 0.478 پترو پالایش کنگان 1400
BONETTI 3 دستگاه ، دما °C 100… +250، فشار      ,9…15  barg دانسیته :  g/cm3 0.651 نفت و گاز اروندان 1400
PREMACTECNICA 1 دستگاه Float ،دما °C  +10، فشار ,50  bargدانسیته :  g/cm3  0.579 پترو پالایش کنگان 1401
MAGTECH 1 دستگاه Float ،دما °C  +99، فشار ,9.8  bargدانسیته :  g/cm3  0.851 توسعه میدان نفتی یادآوران 1401
Wenzhou Hightech Meter Group 2 دستگاه Float ،دما °C  +200، فشار ,25  bargدانسیته :  g/cm3  1 نیروگاه منتظر قائم 1401