LSMS

لول سوییچ LSMS (LS/MS) یکی از ملحقاتی است که به عنوان آپشن بر روی لول گیج نصب می شود.

لول سوئیچ مغناطیسی بر روی بدنه لول گیج مغناطیسی نصب شده و با میدان مغناطیسی فلوتر عمل می ­کند.

سوییچ LS/MS یک میکروسوییچ SPDT است که توسط آهنربایی که داخل آن قرار دارد عمل می کند.

زمانی که آهنربای تحریک شونده توسط آهنربای داخل شناور قفل می شود سبب می گردد که میکروسوییچ تغییر حالت بدهد  و وقتی فلوتر عبور می کند میکروسوییچ در حال قبلی خود باقی می ماند تا زمانی که فلوتر برعکس مسیر قبلی خود حرکت کند.

مگنتیک لول سوییچ-لول سوئیچ مغناطیسی
مشخصات
دیتا شیت

مگنتیک لول سوییچ

اکسسوری
Specifications
data sheet

مگنتیک لول سوییچ

accessory